Уудам Монгол сургууль нь Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргасан өөрийн дотоод журмуудыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Дотоод дүрэм журмууд нь нэгдүгээрт оролцогч талуудын ижил тэгж эрх үүргийг хангах, хоёрдугаарт хууль тогтоомжид нийцсэн байх, гуравдугаарт цаг үеийн нөхцөлбайдалтай уялдуулан уян хатан байх, өөрчлөх зарчмыг баримтлан, хамтран ажилладаг хуулийн фермийн хуульчидын зөвлөгөөгөөр боловсруулагдан хэрэгжиж байна.

© 2024 он. Uudam Mongol. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб хөгжүүлэгч Mind Agency